Määritelmät

"Pilotti" tarkoittaa OPn ajotapapilottia, jossa uutta palvelua kokeillaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

"Laite" tarkoittaa toimittajan toimittamaa, pilotissa käytettävää teknistä laitetta. Laitteet ovat OPn omaisuutta.

"Toimittaja" tarkoittaa OPn kanssa yhteistyössä toimivia palvelun tuottajia ja laitteiden toimittajia. Ajotapahtumien tallentamiseen tarkoitetun laitteen toimittaja on MetaSystems Hard & Software GmbH. ("MetaSystems"), puhelimessa käytettävän ajotapasovelluksen toimittaja on Looper-IT Oy ("LooperIt"), ajotapahtumien tallentamiseen tarkoitetun laitteen asennuksen toteuttaa Suomen Autokoululiitto ("SAKL").

"Ajotapahtumatiedot" tarkoittaa pilotin aikana asiakkaan ajoneuvosta laitteen avulla kerättäviä ajomatkan pituuteen ja kestoon liittyviä tietoja, paikkatietoja sekä nopeus- ja kiihtyvyystietoja.

Soveltaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan OPn ajotapapilottiin.

Palvelukuvaus

OPn ajotapapilotti on OP Vakuutus Oy:n (”OP”) tarjoama palvelu joka toteutetaan yhteistyössä Suomen Autokoululiiton (”SAKL”) kanssa. Pilotissa ajoneuvoon asennettavalla teknisellä laitteella kerätään ajotapahtumatietoja, jonka jälkeen niitä analysoidaan mahdollisen vakuutusmaksuvaikutuksen määrittämiseksi. Asiakkaan älypuhelimelle ladattava ajotapasovellus mahdollistaa oman ajondatan seuraamisen sekä ajotavan vaikutuksen vakuutusmaksuun. Asiakas asennuttaa laitteen autoonsa OPn ja toimittajien antamien ohjeiden mukaan sovittuna ajankohtana. Samalla hän lataa sovelluksen puhelimeensa itse.

Pilotin kesto on noin 3 kuukautta ja sen aikana asiakas sitoutuu käyttämään palvelua ja luovuttamaan laitteen automaattisesti keräämät ja lähettämät ajotapahtumatiedot OPlle ja toimittajille. Vastineeksi kerätyistä ajotapahtumatiedoista asiakas saa tietoa ajotapansa kehittymisestä ja käyttöönsä pilotteihin kuuluvat laitteet ja lisäpalvelut, sekä mahdollisuuden vaikuttaa vakuutusmaksuunsa.

Pilottiin osallistumalla asiakas sitoutuu lisäksi antamaan OPlle palautetta palvelun käytöstä. Palautetta kysytään asiakkaalta tekstiviestillä noin kahden viikon välein sekä mahdollisesti puhelimitse ja/tai palautelomakkeen avulla pilotin alussa, muutamia kertoja sen aikana ja pilotin päättyessä.

Pilottiin osallistuminen on maksutonta.

Pilotin sisältö

Pilotti sisältää auton akkuun kytkettävän laitteen ja älypuhelinsovelluksen (iOS tai Android). Laitteelle ei tarvitse tehdä mitään liittämisen jälkeen, sillä se toimii ja tallentaa ajomatkat täysin automaattisesti. Sovelluksesta asiakas voi seurata omaa ajokäyttäytymistään.

Ajotapahtumatiedot ja vaikutus vakuutusmaksuun

Pilotissa kerättyjen tietojen perusteella asiakkaalla on mahdollisuus saavuttaa alennus OPn kolarointiturvan sisältävän autovakuutuksensa (Superkasko tai Kevytkasko) maksusta. Mahdollinen alennus koskee vain sitä OPn autovakuutusta, jolla pilottiin osallistunut ajoneuvo on vakuutettu. Pilotissa on mahdollista saavuttaa 25 % alennus. Mahdollinen alennus ei koske liikennevakuutusta. Pilotin aikana kerätyt ajotapahtumatiedot eivät milloinkaan vaikuta vakuutusmaksua nostavasti tai vakuutusten myöntämiseen.

OP seuraa koko pilotin ajan asiakkaan ajotapahtumatietojen kehitystä ja määrittelee vakuutusmaksuvaikutuksen yhteenvetotietojen pohjalta käyttäen tilastollista tietoa ajotavan ja vahinkotiheyden yhteyksistä. Vakuutusmaksuvaikutuksen määrittämisessä käytettäviä ajotapahtumatietoja ovat ajomatkan pituuteen ja kestoon liittyviä tiedot, paikkatiedot sekä nopeus- ja kiihtyvyystiedot. Pilotin päättyessä OP määrittää lopullisen vaikutuksen vakuutusmaksuun ja tiedottaa sen asiakkaalle.

Saavutettu vakuutusmaksualennus astuu voimaan pilotin päättymistä seuraavan vakuutuskauden alkaessa tai voimassaolevan alennuksen päättyessä, jos voimassa oleva alennus jatkuu pilotin päättymistä seuraavalle vakuutuskaudelle. Vakuutusmaksualennus on voimassa vuoden ajan ja sen saaminen edellyttää voimassaolevaa OPn kolarointiturvan sisältävää autovakuutusta (Superkaskoa tai Kevytkaskoa).

Pilottiin osallistumisen edellytykset

Pilottiin osallistuminen edellyttää, että asiakkaalla on: 1. OPn kolarointiturvan sisältävä autovakuutus (Superkasko tai Kevytkasko). Jotkin autovakuutuksesta myönnetyt alennukset saattavat estää pilottiin osallistumisen. Tällaisessa tapauksessa OP ilmoittaa sinulle ilmoittautumisen jälkeen, jos et voi osallistua pilottiin. 2. iOS- tai Android–käyttöjärjestelmää hyödyntävä älypuhelin

Laitteen asentaminen, käyttäminen ja vaihtaminen

Suomen Autokoululiitto ottaa yhteyttä ja sopii ajan laitteen asentamista varten.

Asiakas vastaa laitteen asianmukaisesta, huolellisesta ja OPn ja toimittajien antamien ohjeiden mukaisesta käytöstä ja säilytyksestä.

Jos asiakas havaitsee toimitetussa laitteessa tai sen toiminnassa vian, tai jos laite rikkoutuu tai häviää, asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen ajotapasovellus@op.fi. Viallinen laite vaihdetaan toimivaan OPn antamien ohjeiden mukaan.

Pilotissa käytettävät laitteet ovat OPn omaisuutta.

Pilottiin osallistuvan auton vaihtaminen

Jos asiakas haluaa vaihtaa sitä autoa, jolla osallistuu pilottiin, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen ajotapasovellus@op.fi.

Asiakkaan yhteystietojen vaihtuminen pilotin aikana

Jos asiakkaan se puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, jotka asiakas on ilmoittanut käytettäviksi pilottiin liittyvää yhteydenpitoa varten, muuttuvat tai jos asiakas haluaa vaihtaa niitä pilotin aikana, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen ajotapasovellus@op.fi.

Asiakaspalvelu ja asiakasviestintä

Pilotin asiakaspalvelu on tavoitettavissa sähköpostilla osoitteesta ajotapasovellus@op.fi, jonne asiakas voi lähettää milloin tahansa pilottiin liittyviä kysymyksiä tai palautetta. Asiakas voi myös jättää sähköpostiviestissään soittopyynnön, jolloin asiakkaalle soitetaan mahdollisimman pian.

OP on asiakkaaseen yhteydessä tekstiviestillä ja mahdollisesti soittamalla siihen puhelinnumeroon ja sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jotka asiakas on ilmoittanut pilottiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Pilotin asiakaspalvelu ja asiakasviestintä toteutetaan vain suomeksi.

Henkilö– ja ajotapahtumatietojen käsittely ja tietojen luovutus

OP saa asiakkaan ajoneuvon akkuun kytketystä laitteesta sen keräämät ajotapahtumatiedot voidakseen määrittää tietojen pohjalta mahdollisen vaikutuksen asiakkaan vakuutusmaksuun. Ajotapahtumatietoja käytetään vakuutusmaksuvaikutuksen määrittämiseksi OPssa sekä tuote- ja palvelukehitystarkoituksessa OPssa ja SAKL:ssa.

OP välittää toimittajille asiakkaasta seuraavat tiedot: puhelinnumero, pilottiin ilmoitetun ajoneuvon rekisterinumero sekä asiakkaan nimi ja sähköposti. Nämä tiedot välitetään toimittajille, jotta toimittajat pystyvät huolehtimaan asiakaspalvelusta ja välittämään ajotapahtumatiedot OPlle mahdollisimman vaivattomasti. Asiakkaan tietoja ei luovuteta muille toimijoille.

Pilotissa kerättäviä tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Palvelussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään OPn ajotapasovelluksen pilotin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Asiakas on velvollinen informoimaan muita ajoneuvoa kuljettavia henkilöitä laitteen ajoneuvosta keräämien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta edelleen.

Pilotin keskeyttäminen

Jos asiakas irtisanoo OPn kolariturvan sisältävän autovakuutuksensa (Superkasko tai Kevytkasko) tai haluaa muusta syystä lopettaa pilottiasiakkuutensa ennen pilotin päättymistä, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä OPlle sähköpostilla osoitteeseen ajotapasovellus@op.fi. Pilotin keskeyttäminen ei poista pilotin aikana kerättyjä tietoja.

Vastuu

OP tai toimittajat eivät missään tilanteessa vastaa vahingoista, jotka johtuvat pilottiin sisältyvien palveluiden käyttämisestä tai palveluissa annettavien tietojen puutteista tai virheellisyyksistä. Kehitettävä palvelu on pilottivaiheessa, josta johtuen palvelun laatutaso voi vaihdella.

OP huolehtii asiakkaiden henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta ja siitä, että toimittaja sitoutuu noudattamaan OPn antamia ohjeita ja sovellettavaa lainsäädäntöä.

OP pidättää oikeuden muuttaa palvelua ja sen ominaisuuksia pilotin aikana.

Tarjottava palvelu on kehityskaarensa pilotointivaiheessa. Tämän johdosta palvelun laatutaso voi vaihdella. Palvelutaso voi lisäksi vaihdella esimerkiksi palvelun ajoneuvoon sijoitettavasta laitteesta, matkapuhelinverkosta sekä mistä tahansa edellä mainituissa tai muissa osissa tapahtuvista häiriöistä tai huoltotöistä johtuvista syistä.

Tietosuojaseloste

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat tietosuojaselosteesta.