Yleistä pilotista

OPn ajotapasovelluksen pilotti on hanke, jossa kehitetään ja testataan uudenlaista autovakuutuskonseptia yhdessä asiakkaiden ja Suomen Autokoululiiton kanssa.

Ideana on kehittää vakuutus, jonka hintaan asiakas voi itse vaikuttaa omalla ajotavallaan. Kun ajoneuvoista kerätään ajamiseen liittyvää tietoa, asiakas voi paitsi vaikuttaa vakuutuksensa hintaan, myös tulla itse tietoisemmaksi omasta ajotavastaan ja kehittää sitä tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Tietojen välitys vakuutettujen ajoneuvojen ja vakuutusyhtiön sekä huoltokumppanien välillä mahdollistaa lisäksi nopeamman avun vaikkapa kolari- tai rengasrikkotilanteissa. Tällaiset ns. telemetriikkaan perustuvat autovakuutukset ovat monissa maissa jo arkipäivää, mutta Suomessa sellaisia ei vielä ole ollut.

Tietoja asiakkaiden ajamisesta kerätään, jotta vakuutuksen hinta saadaan paremmin vastaamaan kunkin vakuutetun ajoneuvon todellista riskiä sen sijaan, että kaikilta asiakkailta perittäisiin tilastollisiin todennäköisyyksiin perustuva vakuutusmaksu. Tämä on sekä vakuutusyhtiön että hyvin ajavien ja vähemmän riskialttiiden asiakkaiden etu. Tavoitteena on, että kukin asiakas maksaa paremmin omaa riskiään vastaavaa vakuutusmaksua. Tietojen avulla kuljettaja myös tiedostaa paremmin omaa käyttäytymistään liikenteessä ja voi siten parantaa sitä.

Asiakkaiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, asiakkaiden henkilöllisyyden varmentamiseen ja oikeiden vakuutusten ja ajoneuvojen tietojen yhdistämiseen oikeisiin asiakkaisiin.

Ajamiseen liittyviä tietoja käytetään vakuutettujen ajoneuvojen todellisen riskin parempaan arviointiin ja sitä kautta vakuutusmaksualennuksen myöntämiseen hyvin ajaville asiakkaille. Pilotissa ei käsitellä tietoja tavalla joka yhdistää henkilön sijaintiin. Ajamiseen liittyviä tietoja näkevät asiakkaan lisäksi vain OP ja Suomen Autokoululiitto. Tietoja käytetään ajoneuvojen riskivastaavan alennuksen määrittämiseen, eikä niillä ole vaikutusta muiden vakuutusten maksuihin tai myöntämiseen.

Tietosuojaseloste

Pilottiin voi osallistua kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt, jolla on OPn kolariturvan sisältävällä autovakuutuksella eli Kevytkaskolla tai Superkaskolla vakuutettu ajoneuvo. Lisäksi pilottiin liittyvän ajotapasovelluksen käyttöön tarvitaan Android- tai iOS- käyttöjärjestelmää hyödyntävä älypuhelin.

Huom. Pilotti on täynnä, emme otaa enää vastaan uusia ilmoittautumisia. Kiitos mielenkiinnostasi ajatapapilottia kohtaan.

Koska vahinkojen todennäköisyyksien ja ajotapaan liittyvien tietojen yhteyksiä voidaan tilastollisesti tulkita toistaiseksi vain kolarivahinkojen osalta, pilottiin osallistuminen on mahdollista vain ajoneuvolla, jonka vakuutuksessa on kolariturva. Kevytkaskoon ja Superkaskoon sisältyy kolariturva, jota Osakaskossa ei ole. Koska ajotavalle ei voida määrittää samanlaista yhteyttä Osakaskon maksuihin kuin kolariturvan sisältävien vakuutusten maksuihin, Osakaskolla vakuutetulla ajoneuvolla ei voi osallistua pilottiin.

Pilotti ei myöskään koske lakisääteistä liikennevakuutusta, jonka tarkoitus on korvata toisille osapuolille aiheutettuja vahinkoja.

Auton vaihtaminen pilotin aikana on mahdollista ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen ajotapasovellus@op.fi. Tällöin laite vaihdetaan autosta toiseen OPn asiakkaalle antamien ohjeiden mukaan.

Vakuutusmaksualennus

Vakuutuskirjalle alennus on merkitty: Erikoisalennus, määräaikainen xx%

Pilotin tarkoitus on selvittää, onko mahdollista kehittää tuote jonka hinnoitteluun vakuutetun ajotapa vaikuttaa. Pilottiin osallistuvat pääsevät seuraamaan omaa ajodataansa EDlooper-mobiilisovelluksen kautta. Sovelluksessa ajotapaa pisteytetään Suomen Autokoululiiton käytössä olevalla LooperScorella periaatteella mitä paremmin ajat, sitä parempi Score. Samassa sovelluksessa simuloidaan ajotavan vaikutusta vakuutusmaksuun, mutta sovelluksen näyttämä alennusprosentti ei vaikuta oikeasti vakuutusmaksuun. Pilotista saamasi vakuutusalennus lasketaan marras- ja joulukuun alennusprosenttiesi keskiarvosta. Alennusprosentti tulee voimaan seuraavan vakuutuskautesi alkaessa. Näet oman vakuutuskautesi alkamisajankohdan vakuutuskirjastasi.

Kaikki pilottiin osallistuvat OPn asiakkaat saavat vähintään 5% alennusta Superkaskon tai Kevytkaskon seuraavan kauden maksustaan.

Alennusta voi saada enimmillään 25%.

Ei voi. Pilotissa kerätyt ajotapahtumatiedot eivät milloinkaan vaikuta vakuutusmaksua korottavasti.

Alennusprosentti tulee voimaan seuraavan vakuutuskautesi alkaessa. Näet oman vakuutuskautesi alkamisajankohdan vakuutuskirjastasi.
Huom. alennus koskee ainoastaan nykyistä autoasi ja siinä olevaa OPn kaskovakuutusta, eikä se esimerkiksi siirry uuteen autoon vaihtotilanteessa.